1. Lalita Stava Raja ( Lalitopakhyana )(Meaning)
2. Lalita Stava Ratna ( Arya Dvishati )(Meaning)
3. Sri Lalita moola mantra kavacham
4. Mantra Matruka Pushpamala Stvam(Meaning)
5. Sri Saubhagya Ashtottara Shata Namavalli
6. Sri Bala Kavacham
7. Sri Bala Mantra Siddhi Stavah
8. Shri Tripura Mahimna Stotra
9. Mula Sri Lalita Lakaradi Shatanama Stotram

На главную